Xe kinh doanh vận tải dùng biển số màu vàng từ 1-8
  • Ngọc Phát ÔTÔ
  • Tháng Tám 7, 2020
  • 0 Comment

Xe kinh doanh vận tải dùng biển số màu vàng từ 1-8 Thông tư 58BCA ban hành có hiệu lực từ 1-8, theo đó ôtô hoạt động kinh doanh vận tải sẽ phải dùng biển số màu vàng, chữ và số màu đen. Bộ Tư pháp: Cần bỏ quy định cấp phù hiệu cho từng…