8 điểm mới về đăng ký xe áp dụng từ 1-8
  • Ngọc Phát ÔTÔ
  • Tháng Tám 21, 2020
  • 0 Comment

8 điểm mới về đăng ký xe áp dụng từ 1-8, người dân cần lưu ý (PLO)- Hàng loạt thay đổi về quy trình cấp, thu hồi giấy đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ… sẽ có hiệu lực vào ngày 1-8. Ngày 16-6, Bộ trưởng Bộ Công an ban…